Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach

Dane teleadresowe

dolnośląskie
692-21-86-654
Polkowice
Ociosowa 3
59-101
Jan Paweł II

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach funkcjonuje od 1999 r. Organem prowadzącym jest Gmina Polkowice, która dokłada wszelkich starań, aby uczniowie uczyli się
w bardzo dobrych warunkach i mogli korzystać z bogatej oferty dodatkowych zajęć. Budynek gimnazjum to typowa budowla szkolna z lat osiemdziesiątych, ale wyremontowana i świetnie wyposażona. Każda sala lekcyjna dysponuje pełnym zestawem sprzętu multimedialnego. Uczniowie mają także do dyspozycji multimedialną bibliotekę z dwoma czytelniami, salę widowiskową ze sceną teatralną, cztery sale komputerowe i salą audiowizualną, Klub Gimnazjalisty „Sezam”, wielofunkcyjny kompleks sportowy z tartanowymi boiskami, trzy laboratoria chemiczno-fizyczne, 9 pracowni językowych i pracownię kreatywności. „Iść zawsze w górę” to słowa Jana Pawła II i misja szkoły wyznaczająca kierunki jej rozwoju. W nauczaniu i wychowaniu szkoła łączy tradycyjne wartości
z nowoczesnością stosowanych metod i środków.
Dużym atutem szkoły jest zwiększona liczba lekcji języka angielskiego i niemieckiego. Młodzież doskonali swoje umiejętności językowe i obywatelskie na obozach „Euroweek szkoła liderów”
i w bezpośrednich kontaktach z wolontariuszami Europejskiego Forum Młodzieży na lekcjach języków obcych i popołudniowych spotkaniach. W ramach projektu „Misje tu i teraz” Gimnazjum odwiedzają misjonarze z całego świata. Uczniowie mają okazję zobaczyć, jak żyją ich rówieśnicy w różnych zakątkach kuli ziemskiej, uczą się tolerancji i niesienia pomocy potrzebującym.

Realizujemy dwie innowacje „Klasę przyrodniczą” i „Projekt e-nauczanie w gimnazjum” oraz wiele innych nowatorskich rozwiązań: zajęcia fakultatywne „Humanitaryzm”, zajęcia z algorytmiki
i programowania w języku Logo we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim. Młodzież doskonali swoje umiejętności przyrodnicze w programie edukacji przyrodniczej „Przyroda i nauka w naszym regionie”, obejmującym obozy, lekcje w przyrodzie i wycieczki w różnych regionach Dolnego Śląska prowadzone z wykorzystaniem metody WebQuest i wyprawy odkrywców. W „Klubie Przyrodnika” uczniowie prowadzą doświadczenia i eksperymenty w nowocześnie wyposażonych szkolnych laboratoriach chemicznych. Zajęcia „matematyka z komputerem”, turnieje i ćwiczenia twórcze oferuje uczniom z wszystkich klas stacjonarny obóz matematyczno-humanistyczny „Odyseja Naukowa”.
W cyklu trzyletnim uczniowie biorą udział w kilku ogólnoszkolnych projektach: „Miedź - bogactwo, czy zagrożenia”, „Wyruszamy w kosmos”, „Energia, a ekologia”. Mogą pogłębiać wiedzę i umiejętności na przedmiotowych kołach zainteresowań, a w „Maratonie” szkolnych konkursów humanistycznych, matematycznych i przyrodniczych zmierzyć się z kolegami i koleżankami z innych klas. „Gala laureatów” to uroczystość, na której nagradzani są zwycięscy konkursów szkolnych. Nasi uczniowie nagradzani są także odznaką „Srebrne Piórko Orła” oraz medalem „Najlepszy z najlepszych”.
Gimnazjum nr 1 jest rozpoznawane na Dolnym Śląsku dzięki dobrze przygotowanym do dalszej nauki uczniom oraz wielu sukcesom: 25 laureatów i 5 finalistów „zDolnego Ślązaka Gimnazjalisty”, 3 laureatów wojewódzkiego etapu Konkursu „Losy żołnierza i oręża polskiego”, oraz laureaci i finaliści „Ligii Naukowej”.

Ogólnopolskimi i wojewódzkimi sukcesami szczyci się chór „Cantabile”, teatr „Przebudzenie” oraz gazetka szkolna „Bulwers”. Nasi sportowcy są zawsze w czołówce we współzawodnictwie sportowym szkół na Dolnym Śląsku. W roku szkolnym 2012/2013 zajęli II miejsce. Lekkoatleci, koszykarki i szachiści reprezentowali dwukrotnie Dolny Śląsk na zawodach ogólnopolskich, wracając
z wieloma licznymi sukcesami zespołowymi i indywidualnymi – złote i srebrne medale zdobyli lekkoatleci.
Od czterech lat w szkole prowadzony jest dziennik elektroniczny. Gimnazjum należy do grona dolnośląskich szkół, które uzyskały certyfikat „Szkoły Wspierającej Uzdolnienia”, jest szkołą „Odkrywców Talentów”, ma także certyfikat „Szkoły Bezpiecznego Internetu”.

- 33 gabinety przedmiotowe (w tym 9 pracowni językowych),
- dwie sale gimnastyczne i dwie siłownie,
- cztery sale komputerowe,
- sala audiowizualna,
- sala kreatywności,
- sala widowiskowa ze sceną teatralna,
- biblioteka i czytelnia z możliwością przeglądania zbiorów medialnych i z dostępem do Internetu,
- 2 pomieszczenia z przeznaczeniem na opiekę lekarską (pielęgniarską),
- gabinet stomatologiczny,
Wszystkie pomieszczenia szkoły, w których odbywają się zajęcia edukacyjne oraz wychowawczo - opiekuńcze są wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne. Posiadamy stałe łącza z siecią Internet i Wi-Fi w głównym budynku dydaktycznym.

7.00 - 21.00

Szkoła jest oświatową jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej.
Organem prowadzącym jest Gmina Polkowice.

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tekst jednolity (Dz. U. z 2001r. Nr 11, poz.1198 z póź.zm.)

Organami szkoły są:
1) Dyrektor szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski
Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem szkoły.

Na dzień 1.03.2016 r.

Ogólna liczba uczniów - 434
- w klasach I - 140
- w klasach II - 147
- w klasach III - 147

Liczba oddziałów - 18


Liczba nauczycieli - 65, w tym:
- dyplomowanych - 39
- mianowanych - 22
- kontraktowych - 3
- stażystów - 1

Liczba pracowników administracji i obsługi:
- administracja - 9 osób,
- obsługa - 27 osoby,
- stołówka - administracja 1 osoba, obsługa 7 osób.

1. Sekretariat
2. Sekretariat ds. uczniowskich
3. Księgowość
4. Kadry
5. Kierownik gospodarczy
6. Inspektor ds. BHP
7. Czytelnia i biblioteka
8. Klub Gimnazjalisty
9. Pedagog szkolny
10. Psycholog szkolny
11. Doradca zawodowy
12. Stołówka
13. Gabinet stomatologiczny
14. Gabinet pielęgniarski

Majątek stan na 31.12.2015 r.
Budynek o powierzchni użytkowej: 8 960,49 m2

Wartość majątku:
środki trwałe 8 426 564,82 zł
pozostałe środki trwałe 2 595 064,66 zł
zbiory biblioteczne 267 560,82 zł

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2010 09:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Królikowski
Ilość wyświetleń: 59145
04 marca 2016 12:38 (Robert Królikowski) - Aktualizacja danych.
04 marca 2016 12:29 (Robert Królikowski) - Aktualizacja danych.
04 marca 2016 12:17 (Robert Królikowski) - Aktualizacja danych.
Realizacja: Superszkolna.pl